Uncategorized

Musikkinstrumenter i Norske Museer

desember 20th, 2010  |  Published in Uncategorized

Musikkinstrumenter i Norske Museer er et registreringsprosjekt i regi av Nasjonalt museumsnettverk for musikk og musikkinstrumenter med støtte fra ABM-Utvikling.

Nasjonalt museumsnettverk for musikk og musikkinstrumenter har i de siste årene arbeidet med to prosjekter: Musikkinstrumenter i norske museer (MiNM), med start 2006, og Musikkinstrument-basen over Nett (MoN), med start 2007, begge med støtte fra ABM-utvikling. I praksis overlapper prosjektene hverandre og er avhengige av hverandre. Det første prosjektet har hatt fokus på å registrere og revidere samlinger med musikkinstrumenter i norske museer. Det senere har satt fokus på bearbeiding og presentasjon av materialet med spørsmål omkring samsøking i museumsdatabaser, terminologi og nomenklatur. Undersøkelsene er unike for Museumnorge i ambisjonen å på nasjonal basis gripe over en gjenstandstype, se hva som finnes i museumssamlingene samt å reflektere over resultater og trender. Musikkinstrumentregisteret (MiMN.no) blir bygget opp som en statisk database som ble ferdig 15. januar 2010.

På lang sikt kommer et felles digitalt katalogsystem for hele Museumsnorge å bli en virkelighet gjennom Digitalt museum. Da kommer MiNM.no sannsynligvis til å ha spilt ut sin rolle, men inntil da er det av stor verdi å kunne få en rask oversikt gjennom registret, som blir en type av «riksrevisjon» innenfor musikkinstrumenter på norske museer- også mindre samlinger som ikke er søkbare på Digitalt museum- en checklist.

Den europeiske databasen europeana ble lansert i 2008, med materiale fra mer enn 1500 institusjoner over hele europa. Europeana kommer på sikt til å vise alt som står i Digitalt museum, med brukergrensesnitt på mange forskjellige språk.

Om du har kommentarer, send gjerne en epost med dem til info@minm.no!

Klikk på «Søk i samlingene» for å komme til egen søkeside.

Når till slutt et felles digitalt katalogsystem for hele Museumsnorge blir en virkelighet gjennom Digitalt Museum kommer Musikkinstrumentbasen sannsynligvis til å ha spilt ut sin rolle, men inntil da er det av stor verdi å kunne få en rask oversikt gjennom registret, som blir en type av «riksrevisjon» innen musikkinstrumenter på norske museer – en checklist.