Publikasjoner

Rapporter:

Rapport_MiNM Musikkinstrumenter i norske museer – Registrering og revisjon av en gjenstandstype. 2009.

Rapport_MoN Musikkinstrumentbasen over nett – å presentere registreringer av musikkinstrumenter i en felles nettkatalog. 2010